Obsługa sektora publicznego

Strona główna » Specjalizacje » Obsługa sektora publicznego

Kancelaria świadczy różnorodną pomoc prawną na rzecz instytucji sektora publicznego. Usługi skierowane są do administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji publicznych. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z przedstawicielami administracji publicznej pozwala nam lepiej zrozumieć realia, wyzwania i problemy pojawiające się w obszarze funkcjonowania administracji. Dzięki temu świadczymy usługi na najwyższym poziomie merytorycznym, uwzględniając uwarunkowania prawne i specyfikę działania jednostek sektora publicznego.

W ramach pomocy prawnej z zakresu obsługi sektora publicznego Kancelaria zapewnia:

  • kompleksową obsługę prawną jednostki,
  • wykonywanie zleconych usług problemowych z różnych dziedzin prawa,
  • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz,
  • doradztwo prawne i konsultacje,
  • pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych opartych na ustawach materialnych właściwych dla działalności jednostki,
  • kompleksowe zastępstwo procesowe przed WSA i NSA,
  • szkolenia.


Specjalizacje

Skontaktuj się z nami

Od początku świadczenia pomocy prawnej
myślimy o wyniku podejmowanych przez nas działań.
Respice Finem