Zamówienia publiczne

Strona główna » Specjalizacje » Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy usługi w sprawach zamówień publicznych na rzecz zamawiających, jak i dla wykonawców.

W ramach pomocy prawnej z zakresu zamówień publicznych Kancelaria zapewnia:

 • pomoc prawną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofert złożonych przez wykonawców,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pism w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • sporządzanie pism odwoławczych od wyników przetargu i rozstrzygnięć zamawiającego,
 • reprezentację przedsiębiorcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi,
 • przygotowanie i opiniowanie umów służących realizacji zamówienia,
 • reprezentację w sporach z zamawiającymi na etapie wykonania umowy o zamówienie publiczne,
 • przygotowanie specjalistycznych opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych,
 • doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami,
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE,
 • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych.


Specjalizacje

Skontaktuj się z nami

Od początku świadczenia pomocy prawnej
myślimy o wyniku podejmowanych przez nas działań.
Respice Finem