RODO

Od blisko 8 lat zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie szeroko rozumianej ochrony danych osobowych (dawniej GIODO, obecnie RODO – GDPR). Przeprowadzamy audyty, tworzymy wymaganą dokumentację, wdrażamy procedury związane z ochroną danych osobowych, przygotowujemy dokumentację zgodną z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO – GDPR).

W ramach pomocy prawnej z zakresu RODO Kancelaria zapewnia:

  • usługę outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych w zgodzie z RODO,
  • audyt weryfikujący wymagania przedsiębiorstwa w związku z przepisami dot. ochrony danych osobowych i GIODO w tym audyt systemów i komunikacji informatycznej,
  • opracowanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych RODO – GDPR z uwzględnieniem charakterystyki Twojej Organizacji,
  • stworzenie dokumentacji wewnętrznej firmy w tym m.in. polityki bezpieczeństwa informacji, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych etc.,
  • tworzenie oraz opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • pomoc w stworzeniu lub dostosowaniu już istniejących stron www firm, sklepów, serwisów, aplikacji pod względem przetwarzania danych osobowych RODO – GDPR,
  • przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów Danych Osobowych (ADO), Inspektorów Ochrony Danych  (IOD) oraz pracowników firm, którzy mają dostęp do przetwarzania danych osobowych,
  • weryfikację procedur wdrożonych przez inne kancelarie i firmy,
  • pomoc w przypadku kontroli prowadzonej przez urzędników Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).


Specjalizacje

Skontaktuj się z nami

Od początku świadczenia pomocy prawnej
myślimy o wyniku podejmowanych przez nas działań.
Respice Finem