Prawo pracy

Strona główna » Specjalizacje » Prawo pracy

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa pracy Kancelaria zapewnia:

  • kompleksowe prowadzenie po stronie pracodawców i pracowników procesów z prawa pracy, w tym o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach, o odszkodowanie z powodu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę z powodu mobbingu, o ustalenie, że wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • zastępstwo pracodawców przed organami administracji publicznej i Państwową Inspekcją Pracy,
  • konsultacje i porady prawne,
  • doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę, z  uwzględnieniem zwolnień grupowych,
  • negocjacje w sporach pracowniczych,
  • sporządzanie regulaminów, statutów i innych dokumentów o charakterze ustrojowym i organizacyjnym.


Specjalizacje

Skontaktuj się z nami

Od początku świadczenia pomocy prawnej
myślimy o wyniku podejmowanych przez nas działań.
Respice Finem