Prawo IT

Obsługujemy pod względem prawnym projekty związane z tworzeniem i wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, dostawą i aktualizacją oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem  prawa autorskiego, internetu,  prawa własności intelektualnej oraz prawa dotyczącego zwalczania nieuczciwej konkurencji. Współpracujemy ze specjalistami z branży IT, co umożliwia nam przygotowanie przemyślanego dla Klienta rozwiązania.

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa IT Kancelaria zapewnia:

  • sporządzanie i opiniowanie umów o tworzenie oprogramowania komputerowego (umów IT) dla deweloperów oprogramowania oraz inwestorów,
  • opracowywanie regulaminów dla aplikacji internetowych oraz na urządzenia mobilne (w tym usług SaaS),
  • analizę prawną planowanych przedsięwzięć informatycznych,
  • przygotowywanie umów na wdrożenia oprogramowania,
  • przygotowywanie umów o tworzenie i administrowanie baz danych,
  • przygotowywanie gwarancji i opisywanie zasad rękojmi na produkty informatyczne,
  • ochronę danych osobowych i ochronę baz danych,
  • zabezpieczanie praw do stron internetowych, ich zawartości i używania znaków,
  • zabezpieczanie poufności w zakresie współpracy technologicznej.


Specjalizacje

Skontaktuj się z nami

Od początku świadczenia pomocy prawnej
myślimy o wyniku podejmowanych przez nas działań.
Respice Finem