Prawo administracyjne

Strona główna » Specjalizacje » Prawo administracyjne

Zajmujemy się szeroko pojętym prawem administracyjnym, zarówno w rozumieniu materialnym, jak i procesowym.

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego Kancelaria zapewnia:

  • prowadzenia dla organów administracji publicznej spraw z zakresu postępowania administracyjnego opartego na właściwej dla ich działalności ustawie materialnej,
  • sporządzanie dla Klientów wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji,
  • prowadzenie dla Klientów spraw w celu uzyskania pożądanej decyzji administracyjnej,
  • przygotowywanie odwołań od decyzji organów administracji,
  • sporządzanie skarg do WSA i NSA, a następnie zastępstwo Klientów przed sądem administracyjnym,
  • pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji,
  • pomoc m.in. w zakresie Prawa budowlanego (pozwolenia na budowę, zmiany sposobu użytkowania budynku),  ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o pomocy społecznej,
  • inne usługi z zakresu prawa administracyjnego.


Specjalizacje

Skontaktuj się z nami

Od początku świadczenia pomocy prawnej
myślimy o wyniku podejmowanych przez nas działań.
Respice Finem