Prawo rodzinne

Strona główna » Specjalizacje » Prawo rodzinne

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego Kancelaria zapewnia doradztwo prawne, negocjacje i kompleksowe zastępstwo Klientów przed sądem w sprawach:

  • o orzeczenie rozwodu i separacji,
  • o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej,
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi,
  • o alimenty pomiędzy krewnymi i małżonkami,
  • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
  • o ubezwłasnowolnienie,
  • o opiekę i kuratelę.


Specjalizacje

Skontaktuj się z nami

Od początku świadczenia pomocy prawnej
myślimy o wyniku podejmowanych przez nas działań.
Respice Finem